Lelkészi Ügyosztály

MEGJEGYZÉSEK AZ UNIÓ 2020. március 11-én MEGJELENT KÖZLEMÉNYÉHEZ


 
2020.03.12.  47/S-11 szám.
MEGJEGYZÉSEK A ROMÁN UNIÓ 2020. MÁRCIUS 11-ÉN MEGJELENT KÖZLEMÉNYÉHEZ

Tekintettel a némelyek által tanúsított felelotlenségre, ami a megelozo intézkedések betartását illeti és arra a tényre, hogy a személyek mozgása a koronavírus gyors terjedését eredményezi, a Dél-Erdélyi Egyházterület bizottsága a következo pontosításokat teszi közzé:
1.    Az Unió közleménye, amely a hatóságok rendeletein alapszik, nem opcionális és nem helyettesítheto alternatív megoldásokkal. Az adott rendelkezések be nem tartása jogi következményekkel jár, amelyeket a lelkészeknek és a gyülekezet helyi bizottságának viselniük kell. 
2.    Az egyértelmu tilalom mellett (hogy azok a gyülekezetek amelyekben több mint 100 személy gyulne össze imádatra, ne szervezzenek istentiszteleteket ebben az idoszakban), kérünk, beszéljétek le a tagokat a kisebb gyülekezetekbe való átvándorlástól!
3.    Tekintettel az elmúlt napokban tapasztalható megbetegedések számának gyors növekedésére, meg szeretnénk erosíteni az Unió közleményének 4. pontjában foglalt javaslatot, mely szerint még azok a gyülekezetek is, amelyekben kevesebb mint 100 résztvevo van az istentiszteleteken, ideiglenesen felfüggeszthetik a nyilvános istentiszteleti alkalmakat és bármilyen más ügyosztályi rendezvényt.
4.    Ha lesznek olyan gyülekezetek, amelyek úgy döntenek, hogy nem függesztik fel ideiglenesen az istentiszteleteket  (a 100 résztvevo alattiakról van szó), e gyülekezetek tegyenek meg mindent a törvényes eloírások betartását illetoen, éspedig:
-    A gyülekezet belterében nem lesz 100-nál több személy (beleértve a gyerekeket is)
-    A résztvevok számára biztosítani kell a fertotleníto szerekhez való hozzáférést és gondoskodni kell az imaház összes helyiségének fertotlenítésérol
-    Ha szükséges be kell szerezni az illetékes hatóságok (DSP) jóváhagyását (lásd Brassó megye esetét)
Vegyük fontolóra azt is, hogy az általános hisztéria légkörében, miként értelmezhetik az emberek és a hatóságok ezeket az összejöveteleket. Ha valóban az egészséges életmód hirdetoi vagyunk, akkor az elsok kellene legyünk az egészségvédelmi intézkedések végrehajtásában.
5.    Ha különleges, nem halasztható események vannak beütemezve (esküvok, keresztségek, temetések, evangélizációk, stb) gondoskodjatok a törvényes keret tiszteletben tartásáról (lásd a 4. pont részleteit)!
6.    Az Egyházterület bizottságának tagjai felfüggesztik a helyi gyülekezetek márciusi látogatására vonatkozó negyedéves tervet.
7.    A két „Presbiter Iskola” (RO/HU) esemény idopontjait át fogjuk ütemezni. 
8.    Az Úrvacsora megtervezését a negyedév egy másik idoszakára kell halasztanunk, a koronavírus által eloidézett válság alakulásától függoen.
9.    Bátorítsuk tanulmányozásra, elmélkedésre, imádkozásra a tagokat, hogy felkészülhessünk az elottünk álló eseményekre.
MEGJEGYZÉS: A napok múlásával a helyzet súlyosbodhat, a rendeletek szigorúbbá válhatnak. Tartsuk be azokat!

Elnök: Ban Gabriel

Titkár: Tamási Károly

Pénztáros: Vlad Bogdan    

SzI igazgató: Veress József 

Ifj. o. igazgató: Toma Daniel