Események

Egy új missziós távlat


A 2019-es évre nézve, a Hetednapi Adventista Egyház brassói “Maranatha” gyülekezete, a szombat délelőtti istentiszteletet állandó evangélium-bemutató alkalommá szeretné tenni. Ezért, minden szombaton, a 11:30-tól kezdődő program úgy fog átalakulni, hogy a látogatók számára kiemelt fontosságú legyen. Ennek megfelelően a szertartásokban is változás történt. A hirdetéseket nem fogjuk a szószékről megtenni, hanem a gyülekezet hírlevelébe fogjuk bejegyezni és a tized és adományok begyüjtésére szánt gondolatok helyett rövid bibliai alkalmazásokat és a begyült pénzösszeg felhasználásáról szóló jelentéseket mutatunk be. 
Egy másik fontos szempont lesz az a szándékunk, hogy mellőzzük a vallásos “fanyelvezetet” és minél több zene-, énekszámot iktassunk be a programba. Ez a változtatás alkalmat teremt a látogatóknak szorosabb kapcsolatba kerülni Jézussal, de a gyülekezeti tagok számára is előnyös, hisz lehetőséget ad a felebarátok iránt végzett szolgálatra. Ilymódon a gyülekezet nem befelé, hanem kifelé forduló közösséggé alakul.

Az első bibliai előadás-sorozatot Alexandru Dobrin lelkész mutatta be “Lenni és cselekedni: a naponkénti kereszténység” címmel. E témákban a gyakorlati kereszténység fontossága volt kiemelve, az hogy életvitelünk, az amit mondunk és teszünk bizonyítsa a Krisztushoz való hasonlóságunkat.
 
Februárban újabb bibliai konferenciák előadására került sor “Gondolatok a végről” címmel. Ezek keretében Poenariu Stefanita-Marian lenyűgöző stílusban elmélkedéseket mutatott be a halálról, az örökkévalóságról, a halhatatlanságról és a Jelenésekről.

Márciustól gyülekezetünkben a “Napjaink emberének diagnózisa” (A posztmodernizmus - a kereszténység halála vagy az újjáéledés lehetősége) címmel fogunk bibliai előadás-sorozatot bemutatni. Az elmélkedések előadói Ionuț Croitoru, Adrian Istrate, Daniel Toma, Edmond Lucaciu, Alin Cătinean, Emilian Niculescu, Ștefăniță Poenariu és Alexandru Dobrin lelkészek lesznek. Az előadásokat a gyülekezet YouTube és Facebook fiókjain lehet követni, valamint a gyülekezet honlapján: http://adventistbrasov.ro

Hisszük, hogy a gyülekezet csak úgy tarthatja meg élő hitét, ha másokkal is megosztja, ezért imádkozunk és olyan más módszerek felfeldezésére törekszünk, amelyek által minden gyülekezeti tag részt vehet a misszióban.