Események

10 napos imaközösség


Köszöntelek a Tíznapos imaközösség 2021-es programján! Úgy hisszük, az imában születik a megújulás. Isten rengeteg csodát tett az elmúlt években, miközben Őt kerestük együtt imában és böjtben. A Szentlélek beszélgetésre indított bennünket, megújította szenvedélyünket az evangélium iránt, újraélesztett gyülekezeteket és helyrehozott kapcsolatokat. 

Tíznapos imaközösségünk témája: Keressük a megújulást!

Ebben az évben, a Tíznapos imaközösség ideje alatt arra hívunk titeket, hogy keressétek a megújulást a Szentlélek ereje által. Imában igényeljétek Isten ígéretét, melyet Zorobábelnek tett: „Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel” (Zak 4:6). Más szavakkal: „Amit elterveztél nem fog sikerülni egy hadsereggel sem, vagy emberi erővel; mert a Szentlélek fogja véghezvinni azt! A Mindenható Isten ígérete ez” (fordítás a német Hoffnunk fuer Alle írásból).  

Isten ma is hatalmas dolgokat szeretne véghezvinni életünkben és a gyülekezetünk életében. Az Ő tervei messze 
meghaladják képességeinket, és csupán folyamatos imával vagyunk képesek véghezvinni azt a feladatot, amit előkészített számunkra. Ez az ígérete számunkra: „Kiálts hozzám és megfelelek, és nagy dolgokat mondok néked, és megfoghatatlanokat, amelyeket nem tudsz” (Jer 33:3).


Kérjük együtt imában a megújulást és a Szentlélek kiáradását! Keressük Isten országát először, és figyeljük meg, 
ahogy megnyitja számunkra a menny ajtaját!

A tíz nap mindegyikére témalapot készítettünk. Mindegyik témalap tartalmaz egy igét, rövid áhítatot, bibliai szakaszt, melyek alapján imádkozhatunk, valamint ima- és énekjavaslatokat. Tanácsoljuk, hogy másoljátok le a témalapokat mindenkinek, hogy követni tudják az alkalom menetét. 
A gyülekezetek ugyanazért a témáért imádkoznak mindennap, szerte a világon. Csatlakozzunk egymáshoz és imád-
kozzunk ugyanazon igehelyek, idézetek és imakérések alapján, amelyek a témalapokon szerepelnek! Ám ne érezzétek azt, hogy kötelezően végig kell rohannotok a javasolt imakéréseken! Megoldás lehet, hogy felosztjátok kisebb csoportokra a jelenlévőket, és mindegyik csoport imádkozik néhány imakérésért.