Prófétaság Lelke

Prófétaság Lelke Osztály


Megnevezés
Az Istentől jövő, emberhez irányuló üzenet egyik közvetítője a próféta. A próféták Isten Lelke által ihletve szóltak, közölték az emberekkel Isten akaratát. Ezen üzenetek írásos formája maradt fenn számunkra, mint a próféták írásai a Bibliában. A 19-20. században, a prófétaság ajándéka az Adventista Egyházban, Ellen Gould White szolgálata által nyilvánult meg. Általa az Úr bizonyságtételeket, eligazításokat, tanácsokat és világosságot küldött úgy egyházának, mint az egyházon kívüli személyeknek, az Írásokban kinyilatkoztatott nagy igazságok megértéséhez.
Ellen G. White összes művét a Prófétaság Lelke írásai gyűjtőnéven ismerjük.

Célkitűzés 
Szeretné minden kereső, kutatóés érdeklődő ember számára – a saját nyelvén –hozzáférhetővé tenni a Prófétaság Lelke ihlette írásokat. Ugyanakkor, bátorít minden Istent kereső személyt, hogy olvassa ezeket a könyveket.