Lelkészi Ügyosztály

Közlemény - Dél-Erdélyi Egyházterület


Üzenet a Hetednapi Adventista Egyház tagjainak

 

A Dél-Erdélyi Egyházterület Végrehajtó Bizottságának 2020. június 24-én megtartott gyűlését és a nyilvánosság előtt testvérünk, Coman Iacob lelkész, a Dél-Erdélyi Adventista Egyház alkalmazottjának helyzetére vonatkozó hírek terjedését követően, a következőket tesszük közzé:


•   2020. június 24-én, a Dél-Erdélyi Egyházterület vezetése áttekintette a korábbi bizottságok javaslatait és 60 napra felfüggesztette bizonyos lelkészi feladatok ellátására való jogát;
•    az Egyház vezetése visszavonja a keresztségek, esküvők, Úrvacsorák vagy testvéri gyűlések lebonyolításához való jogát anélkül, hogy ez befolyásolná más lelkipásztori feladatait;
•    Coman Iacob lelkésznek 30 nap áll rendelkezésére a döntés elleni fellebbezésre, az egyház magasabb fórumain;
•    az vezetőtanács előtt Coman Iacob lelkész beismerte bűnösségét az utóbbi időben elkövetett számos hibáját illetően;
•   a fenyítést testvérünk számos hibája váltotta ki, nem csak a járvány idején megtartott szertartások; a döntés pártatlan, és lelkipásztori szolgálata bizonyos vetületeinek kijavítására törekszik;
•    a döntés működő gyakorlat, és az Egyház igazgatási életének részét képezi, hasonló eljárásokat gyakran és megkülönböztetéstől mentesen alkalmaznak a lelkipásztori munkában; céljuk egy hatékony lelkipásztori szolgálat kialakítása, amely magában foglalja a tevékenység minden területét, beleértve a prédikálást és a nyilvánosság előtt tett nyilatkozatokat is;
•    a Coman Iacob lelkész egyházi tevékenységéről szóló megbeszélések már jó ideje megkezdődtek, és 2020 februárjában, a világjárvány kitörése előtt írásban figyelmeztették ismételt szabályszegések miatt; 
•    az idő múlásával az Egyházterület erőfeszítései, amelyek a felvetett kérdések megoldására összpontosultak, az építő párbeszéd hiányával szembesültek;
•    Coman Iacob testvér személyének védelme érdekében, valamint a vele való lelkipásztori együttműködés folytatása iránti vágy miatt, itt nem részletezzük az érveket, de szeretnénk megemlíteni, hogy testvérünkkel kapcsolatban a Facebook-on közzétett információk hiányosak és tévesek;
•    nem tartjuk helyénvalónak, hogy egy intézményi kérdés nyilvános vita tárgyát képezze, mert nem akarjuk indokolatlanul közbeszéd tárgyává tenni Coman Iacob lelkész és a Adventista Egyház jó hírnevét;
•    a Dél-Erdélyi Adventista Egyház nyilvánosan kifejezi vágyát, hogy folytassa együttműködését Coman Iacob lelkésszel;
•    Coman Iacob lelkész több mint 24 éve zajló tevékenysége, valamint a családja minden nemzedékében megnyilvánuló gazdag lelki tapasztalatok reményt adnak nekünk arra, hogy a jelenlegi helyzet egy átmeneti időszakot jelent, amelyet az Istentől kapott bölcsesség lelkével fogunk átvészelni. 


Az egyes hívők lelkében megjelenő elégedetlenséget megértjük, és azt kívánjuk, hogy e témát érintő vélemények megfogalmazása a helyzetről szóló megfelelő tájékozódás birtokában történne, bölcsességgel viszonyulva a kialakult körülményhez. A jelen esetre nézve keresztényi megértésre és türelemre hívunk fel mindenkit. Arra kérünk, hogy imáink által egy felelősségteljes és Coman Iacob testvérünket, valamint a Hetednapi Adventista Egyházat támogató magatartást tanúsítsunk.

 
A Dél-Erdélyi Egyházterület Végrehajtó Bizottsága
2020. június 25., Marosvásárhely