Lelkészi Ügyosztály

EMBERKÖZELBEN


DÉL-ERDÉLYI EGYHÁZTERÜLET 2017 - 2021
EMBERKÖZELBEN
Hozzá hasonlóan


Ősszüleink bukását követően Isten nem hagyta el az emberiséget, egy előre elkészített helyreállítási tervvel azonnal segítségére sietett. Jézus Krisztus mindenek előtt ezért öltött emberi testet, hogy hozzánk, emberekhez közeledhessen, megismerte harcainkat és szükségleteinket, hogy meg tudjon menteni minket. „Mert az Embernek Fia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett.”(Máté 18:11)


Ezt a küldetést Ő a földi egyházára bízta. Az egyház létezésének ez az egyetlen célja és mindenik hívő kötelessége. „Menjetek el és tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében.” (Máté 28:19)


Küldetésünket csak akkor tudjuk teljesíteni, ha 1. Hozzá hasonlóvá válunk és 2. arra törekszünk, hogy az emberekhez közelebb kerüljünk. Ez a rég várt ébredés és reformáció az egyház lelkészeivel és a gyülekezet vezetőivel kell elkezdődjön, és ki kell terjeden minden hívő emberre.


„Legutóbb, éjszakák folyamán mélyreható ébredési jelenetek vonultak el előttem. Mintha nagy mozgalmat láttam volna – megújhodási mozgalmat – több helyen. Népünk felsorakozott, eleget tett Isten felhívásának. Testvéreim, az Úr szól hozzánk. Vajon ne szívleljük-e meg szavát? Ne készítsük-e el lámpáinkat, mint akik Uruk eljövetelét várják? Olyan időket élünk, amely a világosság terjesztését, tettet követel.” (E. G. White, Bizonyságtételek a prédikátoroknak, 514-515  old.)


Tudjuk azt, hogy nemsokára szemtől-szemben találkozunk a világmindenség Urával, ezért jertek, fogjuk meg egymást kezét egységben és testvéri szeretetben, és szolgáljunk azokna, akiknek reménységre és bátorításra van szükségük.


Ban Gabriel,
a Dél-Erdélyi Egyházterület elnöke