Lelkészi Ügyosztály

A Lelkészi Ügyosztály tevékenységeinek célja segíteni a lelkészeket a személyes fejlődésben, lelkek megnyerésében, táplálásában, tanácsolásában és támogatásában.

Homiletika műhely

Homiletika műhely
Három napon át, 2020. január 17-19-e között, Maros megyében, Zimcen, a Dél-Erdélyi Egyházterület Ifjúsági Központjában, az Egyházterület több gyülekezetéből érkező vezetőknek adatott meg az alkalom ismeretei elmélyítésére a kommunikálás, prédikálás terén.
Lucian Cristescu lelkész, az esemény különleges meghívottja, két szemináriumot mutatott be a több mint hatvan jelenlevőnek arról, hogy miként ...

OLVASS TOVÁBB

Vezetők találkozója, 2019

2019 . szeptember 24-25-én, a romániai Hetednapi Adventista Egyház Uniója, a cernicai Adventus Egyetemen rendezte meg a Vezetők találkozóját. Az esemény különleges meghívottja Magyarosi Barna lelkész, az Inter-Európa Adventista Divizió titkára volt, aki a vezetés gyakorlásának tudományáról mutatott be szemináriumokat az egész országból összegyűlt vezetőknek, lelkészeknek.

OLVASS TOVÁBB