Egészség

Közlemény az Adventista Kórházról


Közlemény a marosvásárhelyi Adventista Kórház tervéről

A romániai Hetednapi Adventista Egyház a következő információkat teszi közzé a marosvásárhelyi Adventista Kórház létrehozására irányuló projekt helyzetéről. Az a vágyunk, hogy az apostoli köszöntés "mindenben olyan jó dolgod legyen, és olyan egészséges légy, amilyen jó dolga van a lelkednek." minden hívő életében teljesedjen (3János 2).

Az Adventista Kórház projekt négy évvel ezelőtt kezdődött, és a jelenlegi állás szerint 50 911 m2-es földterülettel rendelkezik, valamint a következő dokumentumokkal: alkalmassági bizonyítvány, jóváhagyott P.U.Z., megvalósíthatósági tanulmány és üzleti terv. A következő lépés a várostervezési bizonyítvány és az építkezési engedély megszerzése lenne. A jelenlegi szakasz kontextusban történő megértéséhez rövid beszámolót nyújtunk az alább ismertetett döntésekhez vezető tevékenységekről.

2016 tavaszán a Hetednapi Adventista Egyház elfogadta a román Támogatásért és Kezdeményezésért Szövetség (ASI) javaslatát, hogy partner legyen az ország területén létrehozandó Adventista Kórház projektjének megvalósításában. Az év vége felé, az Adventista Kórházért Alapítvány és a kórház építésére szolgáló kereskedelmi társaság létrehozásával létrejött a jogi forma, amelynek egyetlen részvényese az említett alapítvány volt.

A következő szakaszban a projektben részt vevők, valamint az egyház tagjai bejelentették pénzügyi hozzájárulásukat. A teljes összeg kb. 3,8 millió euró volt, amely az Inter-Európai Divízió (EUD), a Román Unió, a közigazgatási-területi egységek (Egyházterületek), a helyi gyülekezetek tagjai és az ASI által bejelentett összegek, valamint az említett földek értékének összege. Ilyen körülmények között egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy egy ilyen méretű projekthez más finanszírozási forrásokra is szükség van, mint például a 807/2014 kormányhatározat-ban körülírt program keretében megszerezhető banki kölcsönökre vagy állami alapokra.

Az új összefüggésben, a Egyházterületek Uniójának Végrehajtó Bizottságában az EUD képviselőivel folytatott megbeszélések rávilágítottak arra, hogy az Egyház politikája kategorikusan elutasítja a kölcsönökhöz való folyamodást és más olyan finanszírozási szerződések megkötését, amely későbbi visszafizetéssel járnak, és hogy az Egyház működési szabályzata nem teszi lehetővé a kiszámíthatatlansággal járó pénzügyi kötelezettségvállalásokat. E kiszámíthatatlanságból adódó kockázat vállalását az Adventista Egyház szabályzata nem teszi lehetővé. Továbbá, még ha jogilag és pénzügyileg nem is közvetlenül érintett, az Egyház erkölcsi kötelességnek tartaná, hogy ezeket az összegeket visszafizesse az állami költségvetésnek vagy a banki intézményeknek, és ez hosszú távon és fizetési képességeinek meghaladásával is elkötelezné az Adventista Egyház költségvetését.

Ilyen körülmények között, körülbelül egy éven át tartó tanácskozások után, 2020 februárjában, a helyzet feloldása érdekében, mind az ASI, mind az Adventista Egyház egyetértésben úgy döntött, hogy megszünteti az eredeti alapítványt, és annak vagyonát egy új alapítványra ruházza át. A jelenlegi alapítványban, amelynek létrehozása folyamatban van, az egyház, képviselőjén keresztül megfigyelői szerepet fog betölteni, és a kórházi projekt folytatódhat az új alapítvány, az ASI és az adventista tagok által vállalt pénzügyi eszközök, például banki kölcsönök vagy kormányzati alapok igénybevételével. A kórház projektje ugyanazon céllal és célkitűzésekkel fog folytatódni, és az alapítvány feloszlása esetén a marosvásárhelyi Onkológiai Kórház alapítványának vagyona visszakerül az egyházhoz. Az alapítványtól és bármely olyan jogalanytól, amelyben az részvényes, semmilyen fizikai vagy jogi személy nem lesz képes osztalékot venni, és nem lesz bármiféle anyagi haszna, minden nyereséget újra befektetnek. Az Adventista Egyháznak, tanácsadás érdekében, állandó megfigyelője lesz az igazgatótanácsban, az alapítványt pedig alárendelik a romániai Hetednapi Adventista Egyház ellenőrzési osztályának minden olyan alapért, amellyel részt fog venni a projektben, a vállalt kötelezettségeknek megfelelően. A kórház megnyitása előtt az alapítvány és az Unió megteszi a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy az egyház "Munkaszabályzatában" (az Egyház Belső Működési Szabályzata) meghatározott nemzetközi szintű adventista egészségügyi intézményekre vonatkozó kritériumok alapján az "Adventista", védett megjelölést használhassa.

Az Egyházterületek Uniója úgy döntött, hogy továbbra is támogatni fogja a marosvásárhelyi Onkológiai Kórházat, és lehetőség szerint a munka egy későbbi szakaszában pénzügyi támogatást is nyújtani fog az Unió Végrehajtó Bizottsága által megállapított összegeknek és feltételeknek megfelelően, a 2020.05.03/24 138. sz. határozat szerint. Azt ajánljuk, hogy a területi szervezeti egységek és a helyi gyülekezetek is tartsák be pénzügyi ígéreteiket, megjegyezve, hogy minden Egyházterület, helyi gyülekezet és egyéni adományozó meg fogja erősíteni az általa adományozott összegek rendeltetési helyét.

Meggyőződésünk, hogy mind ez a nagyméretű célkitűzés, mind pedig a nemzeti szinten kitüzött egészségügyi és oktatási tervek, amelyeket az Unió végrehajtó bizottságának, a jelenlegi megbízási időszakra vonatkozó munkastratégiája határoz meg, az egyház támogatását igénylik.

Az elmúlt évben az Unió úgy döntött, hogy 2 millió eurót fektet be ezeken a területeken, és az összeg felét már a közigazgatási-területi egységek rendelkezésére bocsátották. A mai napig három szanatórium és tizenöt oktatási intézmény részesült ebből a finanszírozásból, és a jövőben az ország más intézményei is részesülni fognak.

Meghívunk, hogy anyagilag és imában támogassátok az egyház egészségügyi misszióját Romániában és a marosvásárhelyi Onkológiai Kórház tervét.

Isten áldjon meg titeket!

Az Egyházterületek Uniójának Végrehajtó Bizottsága és a Támogatásért és Kezdeményezésért Szövetség (ASI).