Sabatul gaborilor – Reghin

Pe data de 28 aprilie 2018, la Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea Emanuel din Reghin, s-au întâlnit peste 200 de gabori din zona Mureș dar și din alte locații ale țării, cât și din afara ei, pentru a petrece sabatul împreună.

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.