{ÎMPREUNĂ} cu gaborii

{ÎMPREUNĂ} cu gaborii

„Speranța noastră este că gaborii adventiști vor rămâne la fel de entuziaști și de emoționali în misiunea încredințată de Dumnezeu, că numărul de biserici de adventiști gabori se vor înmulți dincolo de înțelegerea noastră, că tinerii gabori vor alege chemarea pastorației și misiunii, că vor alege calea unei educații alese pentru ei și pentru copii lor și că vor fi oameni care influențează în bine societatea și mai ales comunitatea gaborilor.

{ÎMPREUNĂ} ne completăm reciproc, {ÎMPREUNĂ} dăm gust acestei biserici și misiunii încredințate de Dumnezeu, {ÎMPREUNĂ} suntem mai puternici!” a transmis pastorul Gabriel Ban, președintele Conferinței Transilvania Sud la evenimentul de organizare a noii comunități din Târgu Mureș.

Dupa mai mulți ani de creștere susținută a comunității de gabori din zona Mureșului, Conferința Transilvania Sud este în proces de achiziție a unui teren în vederea construirii unei noi Biserici Adventiste de Ziua a Șaptea în localitatea Târgu Mureș. La solicitarea gaborilor adventiști, Sabatul trecut a avut deja loc înființarea noii comunități.

Identificarea terenului și planurile de dezvoltare și organizare a noii Biserici Adventiste de Ziua a Șaptea au fost realizate {ÎMPREUNĂ} cu membrii comunității de gabori, susținând astfel perspectiva unei lucrări misionare mai intense și mai eficiente în rândul gaborilor din inima Transilvaniei.

„Speranța”, numele noii Biserici Adventiste de Ziua a Șaptea a fost ales în conformitate cu viziunea și mesajul general al gaborilor adventiști comunicat constant, în special în mediul online, prin intermediul proiectului „Speranță pentru Gabori”. Pe termen lung, este vizată dezvoltarea consistentă a activității misionare în rândul gaborilor atât prin intermediul influenței pozitive a acestora în comunitate dar și prin intrarea în activitatea pastorală și misionară a membrilor acestei etnii.

Împărtășim cu dumneavoastră câteva imagini de la evenimentul desfășurat săptămâna trecută.

Dumnezeu să binecuvânteze misiunea în rândul gaborilor!

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.