Fericirea în familie

Abia există un subiect mai de actualitate, decât fericirea în familie. Unitatea din familie trebuie să fie îngrijită și apărată pentru că puteri distrugătoare  lucrează împotriva ei.

Cele mai multe nerealizări omenești precum și imaturitatea spirituală se regăsesc tocmai în tensiunile existente în familie. Slăbiciunea umană provoacă multă nefericire și răni, exact în acel loc unde Dumnezeu ar dori să așeze cele mai multe daruri,  unde unul s-ar putea dărui celuilalt și am putea trăi unul pentru celălalt.

Calitatea vieții omului pe pământ nu poate fi măsurată mai bine decât în cercul familial, unde omul cu cei dragi ai lui trăiește în pace și dragoste.

Întrebarea este: Omul este capabil pentru această fericire? O poate primi așa cum Dumnezeu o oferă?

În consecință fericirea este darul Său. Este bine să fim “la îndemâna” lui Dumnezeu. În această poziție cu siguranță vor izvorâ lucruri bune pentru relațiile interumane.

Acolo unde lipsește această dispoziție și ascultare, nu este de mirare că se împietrește inima față de celălalt și nu rămâne altceva decât egoismul și propria noastră dreptate.

 

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.