Viața din spatele unei tumori – Adrian Chiriac

De la tumoare la viață, din nou!

Urmărește experiența prin care Adrian Chiriac a trecut în anul 2015, și modul în care Dumnezeu a intervenit.

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.