Ziua 1 – Urgența rugăciunii

“Cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer!” – Luca 11:13

O sarcină descurajantă

Populația lumii explodează. Cele mai recente cifre privind populația arată că lumea noastră are 7,8 miliarde de oameni înghesuiți pe acest glob care se învârte numit Pământ și care se catapultează prin spațiu cu peste 100.000 km pe oră. Cu aproximativ 385.000 de copii născuți în fiecare zi, sau 140 de milioane în fiecare an, ne întrebăm cum vom putea ajunge vreodată la această lume cu vestea bună a Evangheliei și a revenirii în curând a lui Hristos. În fiecare an se nasc de aproape șapte ori mai mulți oameni decât sunt în prezent membri ai Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea.

Sau priviți provocarea într-un alt mod. Orașele lumii se dezvoltă rapid. Există cel puțin 548 de orașe cu o populație de un milion de locuitori sau mai mult. Multe dintre aceste orașe se află în țări în care Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea are o prezență foarte mică. Sarcina descurajantă de a ajunge la această lume cu soliile celor trei îngeri se profilează în fața noastră. Milioane de oameni mor fără Hristos și fără o cunoaștere a veștii bune a mântuirii și a speranței celei de-a doua veniri. Sarcina care ne stă în față pare uneori imposibilă – și acest lucru ar trebui să ne împingă pe genunchi într-o rugăciune serioasă.

Prin puterea Duhului Sfânt

Nici un efort omenesc nu este suficient pentru a ajunge la lumea noastră pentru Hristos. Planurile omenești sunt neputincioase dacă nu sunt împuternicite de Duhul Sfânt. Numai prin puterea Duhului Sfânt această lume va fi atinsă cu mesajul cerului din timpul sfârșitului. Numai prin puterea Duhului Sfânt se poate ajunge la milioane de oameni din marile orașe ale acestei lumi. Numai prin puterea Duhului Sfânt se poate ajunge la țările rezistente la Evanghelie. Numai prin puterea Duhului Sfânt se poate ajunge la comunitățile noastre. Iar vestea incredibil de bună este că Dumnezeu lucrează deja în aceste locuri “greu de atins”. El ne invită să Îl căutăm pentru a primi puterea de a îndeplini sarcina care ne stă în față.

Cu cât mai mult

Isus a spus: ”  Deci, dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer! ” (Luca 11:13). Observați expresia “cu cât mai mult” din acest text. Isus vrea să facă mult mai mult pentru noi personal și mult mai mult pentru biserica Sa decât ne putem imagina. El ne îndeamnă să cerem Duhul Sfânt, să stăruim pentru Duhul, să căutăm binecuvântarea Duhului Sfânt cu toată inima – nu pentru că El nu este dispus să ne-o dea, ci pentru că noi nu suntem pregătiți să o primim. În timp ce începem aceste zece zile de rugăciune din acest an, haideți să cerem împreună împlinirea acestei promisiuni.

” Făgăduința Duhului Sfânt nu este mărginită la vreun anume veac sau la vreo rasă de oameni. Hristos a declarat că influența divină a Duhului Său avea să fie cu urmașii Săi până la sfârșit. Din Ziua Cincizecimii și până acum, Mângâietorul a fost trimis la toți aceia care s-au predat pe ei înșiși în totul lui Hristos și slujirii Lui. ” (Faptele apostolilor, p. 49).

Să ne rugăm împreună.

Timp de rugăciune (30-45 minute)

Mărturii din cele zece zile de rugăciune 2021

“Sunt recunoscător pentru cele zece zile de rugăciune. Simt că un foc a fost reaprins în mine. Petrec mai mult timp în Biblie și cu Domnul. . . . Îi mulțumesc și Îl laud pe Dumnezeu pentru că mi-a deschis ochii, inima și mintea pentru a-L accepta pe deplin pe Isus și pe Duhul Sfânt în viața mea. ” (Constance)

 O promisiune puternică

“Dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl Meu, care este în ceruri. Căci, acolo unde sunt doi sau trei adunaţi în Numele Meu, sunt şi Eu în mijlocul lor.” (Matei 18:19, 20). ‘Cereți de la Mine și Eu voi răspunde cererilor voastre.’ Promisiunea este făcută cu condiția să fie prezentate rugăciunile unite ale bisericii, iar ca răspuns la aceste rugăciuni se poate aștepta o putere mai mare decât cea care vine ca răspuns la rugăciunea particulară. Puterea dată va fi proporțională cu unitatea membrilor și cu dragostea lor pentru Dumnezeu și unii pentru alții” (Ellen G. White, Manuscript Releases, vol. 9, p. 303).

Toate grupurile de rugăciune au moduri diferite de a se ruga împreună. Vă încurajăm să petreceți următoarele 30-45 de minute în rugăciune unită, în orice mod vă conduce Duhul Sfânt. Mai jos sunt câteva exemple de rugăciune prin versete din Scriptură. Vă puteți ruga și prin alte pasaje. Consultați Ghidul liderului pentru alte idei de rugăciune.

Rugăciuni folosind Cuvântul lui Dumnezeu – Luca 11:13

Cu cât mai mult Tatăl vostru cel ceresc va da Duhul Sfânt celor ce I-l cer!”

 “Cu cât  mai mult”

Doamne, Tu ești bun. Tu îmi dorești binele, mult mai mult decât ar putea-o face vreodată chiar și cel mai iubitor părinte. Tu mă cunoști în adâncul ființei și al inimii mele și numai Tu înțelegi cum să mă restaurezi, să mă vindeci și să mă transformi.

“Duhul Sfânt”

Isuse, Îți mulțumim pentru promisiunea Duhului Sfânt. El aduce binecuvântările lui Dumnezeu în viețile noastre. El Te slăvește în inimile noastre. El aplică în viețile noastre beneficiile mântuirii pe care Tu ai înfăptuit-o pe Golgota. Îți mulțumim pentru acest dar!

 “Celor ce Îi cer “

Tată, cer astăzi împlinirea promisiunii din Luca 11:13. Zilnic Îți voi cere cu bucurie să-mi umpli viața cu darul, prezența și puterea Duhului Sfânt. Te rog să elimini din viața mea tot ceea ce stă în calea unei predări complete către Tine. Botează-mă pe mine și biserica mea cu Duhul Sfânt, astfel încât să Îl putem slăvi pe Isus într-o lume care are nevoie de Tine.

Mai multe sugestii de rugăciune

Mulțumiri și laude: Mulțumiți pentru binecuvântări specifice și lăudați-L pe Dumnezeu pentru bunătatea Sa.

Mărturisire: Luați-vă câteva minute pentru o mărturisire în taină și mulțumiți-i lui Dumnezeu pentru iertarea Sa.

Îndrumare: Cereți-i lui Dumnezeu să vă dea înțelepciune pentru provocările și deciziile curente.

Biserica noastră: Rugați-vă pentru nevoile bisericii regionale și mondiale (vezi foaia separată cu cererile).

Cereri locale: Rugați-vă pentru nevoile curente ale membrilor bisericii, familiei și vecinilor.

Ascultați și răspundeți: Luați-vă timp pentru a asculta vocea lui Dumnezeu și răspundeți prin laudă sau cântare

Imnuri sugerate

Spirit sfânt, cu har divin (#143); E-al rugii mele ceas divin (#191); Vino, Duh de viață sfântă (#141); Din cer cu raza Ta (#741).

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.