Ted Wilson – Târgu Mureș 2016

Pe 10 iunie, Președintele Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, în prezența a sute de persoane, a rostit primul mesaj biblic. Programul a fost diversificat prin muzică de calitate, rugăciune și un bun venit tradițional!

Următoarea ocazie – sâmbătă dimineața de la ora 9 – 12:30, Sala Polivalentă din Târgu Mureș.

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.