Săptămâna de Rugăciune – Vom merge!

În perioada 03 – 11 decembrie 2021, Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea din România organizează Săptămâna de Rugăciune și ne invită pe fiecare să ne cercetăm, rugându-ne cu inimile deschise pentru călăuzire și predându-ne în întregime lui Dumnezeu pentru misiune în spiritul celor trei solii îngerești.

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.