Promo – ALTERNATIVĂ LA SUCCES

Promo – ALTERNATIVĂ LA SUCCES
Întâlnire de tineret – zona Mureș
Invitat: pastorul Mihai Miron
Locul: Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea – Târgu Mureș C
Data: 27 noiembrie, ora: 16

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.