Prelegerile pentru Săptămâna de Rugăciune 2021

În perioada 03 – 11 decembrie 2021, Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea din România organizează Săptămâna de Rugăciune – un moment anual de cercetare personală și consacrare în rugăciune. Anul acesta întreg evenimentul are ca titlu: „Vom merge!” și ne pune în față chemarea pe care am primit-o – Să dăm mărturie despre cele 3 solii îngerești.

Citește materialul pentru fiecare zi:

 1. Vineri – Nu plângeți! – de Emil Jigău
 2. Sabat dimineață – Soliile îngerești și misiunea bisericii – de Ted Wilson
 3. Sabat după-amiază – Mesajul celor trei îngeri – de Aurel Neațu
 4. Duminică – Apelul dragostei
 5. Luni – Pocăință și judecată
 6. Marți – Închinați-vă Creatorului
 7. Miercuri – Evanghelia distruge întreaga opoziție
 8. Joi – Un avertisment iubitor din partea lui Dumnezeu
 9. Vineri – Judecata finală și dragostea lui Dumnezeu
 10. Sabat dimineață – Cele trei solii îngerești – de Ellen G. White
 11. Sabat după-amiază – Tabloul celor trei solii îngerești – de Georgel Pârlitu

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.