O nouă perspectivă misionară

Pentru anul 2019, Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea „Maranatha” din Brașov și-a propus să transforme serviciul divin principal într-un program continuu de proclamare a Evangheliei. Astfel, în fiecare dimineață de sâmbătă, începând cu ora 11:30, programul este adaptat pentru a fi relevant oaspeților bisericii. Pentru aceasta ceremoniile au suferit unele modificări. Anunțurile nu se mai fac de la amvon, ci sunt notate în buletinul informativ al bisericii, iar în locul „Comentariilor pentru zecimi și daruri” se prezintă detalii despre destinația colectelor și se fac scurte aplicații biblice. Un alt aspect este dat de evitarea limbajului religios „de lemn” și de includerea mai multor puncte muzicale în cadrul programului. Această schimbare le oferă musafirilor ocazia de a intra într-o legătură mai strânsă cu Hristos, dar este un beneficiu și pentru membrii bisericii deoarece le oferă posibilitatea de a sluji semenilor. În acest mod biserica nu mai este orientată spre interior, ci spre exterior.

Prima serie de prezentări biblice a purtat titlul „A fi și a face: Creștinismul de zi cu zi” și a fost prezentată de pastorul Alexandru Dobrin. În temele prezentate s-a subliniat importanța unui creștinism practic pentru ca ceea ce este un om, ceea ce spune el și ceea ce face să demonstreze asemănarea lui cu Hristos.

În luna februarie a avut loc o nouă serie de conferințe biblice. Sub titlul „Cugetări despre sfârșit”, pastorul Ștefăniță-Marian Poenariu a prezentat, într-un mod captivant, cugetări despre moarte, despre veșnicie, despre nemurire și despre Apocalipsa.

Începând cu luna martie, biserica se bucură de o nouă serie de conferințe biblice sub titlul „Diagnosticul omului recent” (Postmodernismul – moartea creștinismului sau oportunitatea redeșteptării). Aceste prezentări vor fi susținute de pastorii Ionuț Croitoru, Adrian Istrate, Daniel Toma, Edmond Lucaciu, Alin Cătinean, Emilian Niculescu, Ștefăniță Poenariu și Alexandru Dobrin. Prezentările pot fi urmărite pe paginile de YouTube și Facebook ale bisericii, precum și pe site-ul http://adventistbrasov.ro

Credem că singura cale prin care o biserică își poate păstra o credință vie este de a o împărtăși cu alții, de aceea ne rugăm și căutăm și alte modalități prin care fiecare membru să poată fi implicat în misiune.

 

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.