Interviuri Concert Sighisoara

Interviuri Concert Sighisoara

Organizator: Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea – Sighișoara

11 septembrie

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.