Întâlnirea Companionilor – Biserica Adventistă Omega

Întâlnirea Companionilor

Eveniment desfășurat la Biserica Adventistă – Omega, Târgu Mureș

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.