CONCERT ANIVERSAR – Grădinița Sonnenschein Schassburg

CONCERT ANIVERSAR

Grădinița Sonnenschein Schassburg (10 ani de activitate)

Concert susținut de:

– solista Luiza Spiridon

– grupul Art Quartet

Organizat de Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea – Sighișoara

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.