Chemarea la rugăciune a celor trei îngeri

În acest an vă invităm să căutați redeșteptarea și reforma prin puterea Duhului Sfânt în timpul celor Zece Zile de Rugăciune. În timp ce vă rugați prin mesajele celor trei îngeri, fie ca ele să strălucească cu o nouă relevanță și să vă conducă pe voi și grupul vostru de rugăciune într-o experiență mai profundă cu Isus.

Dumnezeu vrea să facă lucruri incredibile în viețile și în bisericile noastre astăzi. Planurile Sale depășesc cu mult capacitățile noastre și numai printr-o legătură constantă de rugăciune cu El putem duce la îndeplinire sarcina pe care El a pregătit-o. El ne poruncește: ” ‘Cheamă-Mă, şi-ţi voi răspunde şi îţi voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse, pe care nu le cunoşti.’” (Ieremia 33:3).

Rugați-vă împreună cu noi pentru redeșteptare, pentru un angajament reînnoit față de chemarea noastră de la sfârșitul timpului și pentru revărsarea promisă a Duhului Sfânt!

Sugestii pentru timpul de rugăciune

  • Rugăciunile să fie scurte – doar o propoziție sau două pentru un Apoi, dați-le rândul și altora. Vă puteți ruga de câte ori doriți, așa cum vorbiți într-o conversație.
  • Nu vă temeți de tăcere, deoarece aceasta oferă tuturor timp pentru a asculta șoapta Duhului Sfânt.
  • Cântatul cântărilor împreună, după cum ne conduce Duhul Sfânt, este, de asemenea, o mare binecuvântare. Nu aveți nevoie de un pian pentru acest lucru; este bine să cântați a capella.
  • Decât să folosim timp prețios despre cererile de rugăciune, pur și simplu ne rugăm pentru ele. Apoi alții se pot ruga pentru cererile noastre, cerând împlinirea făgăduințelor pentru nevoia noastră.

Cerând împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu

Este privilegiul nostru să cerem împlinirea făgăduințelor în rugăciunile noastre. Toate poruncile și sfaturile Sale sunt tot atâtea făgăduințe. Pentru că El nu ar cere de la noi ceva ce noi nu am putea face în puterea Sa.

Este atât de ușor să ne concentrăm asupra nevoilor, greutăților, provocărilor noastre – și  să ne plângem și să ne văităm despre situația noastră atunci când ne rugăm. Nu acesta este scopul rugăciunii. Rugăciunea este menită să ne întărească credința. De aceea vă încurajăm să cereți împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu atunci când vă rugați. Ridicați-vă ochii de la voi  înșivă și  de la slăbiciunile voastre și priviți la Isus. Privind la El suntem schimbați după chipul Lui.

Ellen White ne oferă această încurajare: ”Fiecare făgăduință din Cuvântul lui Dumnezeu este pentru noi. În rugăciunile tale, prezintă cuvântul făgăduit al lui Iehova și prin credință cere împlinirea acelor făgăduințe. Cuvântul Său este garanția că dacă ceri cu credință, vei primi toate  binecuvântările spirituale. Continuă să ceri, și vei primi nespus mai mult decât tot ce ceri sau gândești” (In Heavenly Places, p. 71).

Cum poți cere împlinirea făgăduințelor Lui? De exemplu, când te rogi pentru pace, poți cere promisiunea din Ioan 14:27 și spune: ”Doamne, ne-ai spus în Cuvântul Tău: ‘Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte.’  Dă-mi pacea pe care ai promis că o vei lăsa cu noi.” Mulțumește Domnului fiindcă îți dă pace, chiar dacă nu o simți în suflet pe loc și imediat.

Postul

Vă încurajăm să țineți Postul lui Daniel în aceste zece zile. Să începem anul cu rugăciune și post este o modalitate minunată de a ne consacra viața lui Dumnezeu pentru anul care urmează. Ellen White ne spune: ” Acum și de acum înainte până la încheierea timpului, cei din poporul lui Dumnezeu ar trebui să fie mai hotărâți, mai prudenți, neîncrezându-se în propria lor înțelepciune, ci în înțelepciunea Conducătorului lor. Ei ar trebui să-şi pună deoparte zile de post şi rugăciune. Se poate ca abstinența totală de la mâncare să nu fie necesară, dar ei ar trebui să mănânce cu moderație din hrana cea mai simplă” (Dietă și hrană, p.188)

Știm despre Daniel, că a mâncat fructe și legume timp de zece zile. Te încurajăm să adopți și tu o dietă foarte simplă în timpul acestor zece zile. Dacă vrem o minte mai limpede care să audă vocea lui Dumnezeu și dacă vrem să ne apropiem de El, trebuie să ne asigurăm ca dieta noastră nu ne împiedică..

Postul nu înseamnă doar renunțarea la mâncare. Vă încurajăm, de asemenea, să postiți de la televizor, filme, jocuri pe calculator și chiar de la Facebook și YouTube. Uneori, lucruri care nu sunt rele în sine pot să ne ocupe atât de mult timp. Puneți deoparte tot ce este posibil pentru a avea mai mult timp de petrecut cu Domnul.

Postul nu este o modalitate rapidă de a obține o minune de la Dumnezeu. Postul are ca scop smerirea noastră pentru ca Dumnezeu să poată lucra în noi și prin noi. Să ne apropiem de El prin rugăciune și post, iar El se va apropia de noi.

Duhul Sfânt

Nu uitați să cereți Duhului Sfânt să vă arate pentru ce ar trebui să vă rugați în viața unei persoane sau într-o anumită situație. Biblia ne spune că noi nu știm pentru ce să ne rugăm și că Duhul Sfânt este Cel care mijlocește pentru noi.

“Noi nu trebuie numai să ne rugăm în numele Domnului Hristos, ci și prin inspirația Duhului Sfânt. Aceasta explică ceea ce trebuie să înțelegem când se spune că Duhul ‘mijlocește pentru noi cu suspine negrăite’ Romani 8, 26. Lui Dumnezeu Îi place să răspundă la asemenea rugăciuni. Când cu căldură și stăruință înălțăm o rugăciune în numele Domnului Hristos, în chiar această stăruință se află garanția din partea lui Dumnezeu că El este gata să răspundă la rugăciunea noastră ‘nespus mai mult decât cerem sau gândim noi’ Efeseni 3, 20” (Parabole, p.147).

Credința

Citim în Spiritul Profeției că “rugăciunea și credința vor face ceea ce nicio putere de pe pământ nu poate realiza” (Divina vindecare, p. 509). Ni se spune, de asemenea, că ” Putem cere orice dar pe care El l-a făgăduit; trebuie apoi să credem că vom primi ceea ce am cerut și să-I mulțumim lui Dumnezeu pentru ceea ce am primit ” (Educație, p. 258). Așadar, fă-ți un obicei din a-I mulțumi lui Dumnezeu în avans, prin credință, pentru ceea ce va face și pentru modul în care va răspunde la rugăciunile tale.

Rugați-vă pentru alții

În aceste zece zile vă încurajăm să vă rugați în mod constant pentru oamenii pe care Dumnezeu i-a așezat în viața dumneavoastră. Alegeți cinci până la șapte persoane – pot fi rude, prieteni, colegi de serviciu, vecini sau pur și simplu cunoștințe. Luați-vă timp pentru a-L întreba pe Dumnezeu pentru cine ar vrea să vă rugați. Cereți-I, de asemenea, să vă dea o povară reală în suflet pentru acești oameni. Scrieți numele pe o bucată de hârtie și păstrați-o într-un loc vizibil, cum ar fi în Biblie. Veți fi uimiți de modul în care Dumnezeu lucrează ca răspuns la rugăciunile voastre!

Provocarea celor zece zile de rugăciune

Isus ne cheamă nu numai să ne rugăm, ci și să servim nevoilor practice ale celor din jurul nostru. “Căci am fost flămând, şi Mi-aţi dat de mâncat; Mi-a fost sete, şi Mi-aţi dat de băut; am fost străin, şi M-aţi primit;  am fost gol, şi M-aţi îmbrăcat; am fost bolnav, şi aţi venit să Mă vedeţi; am fost în temniţă, şi aţi venit pe la Mine” (Matei 25:35, 36).

În cartea Divina Vindecare citim astfel: ”Trebuie să ducem o viață dublă — o viață de cugetare și una de acțiune, o viață de rugăciune tainică și una de lucrare plină de zel” (p.512).  primit atât de multă iubire de la Mântuitorul nostru și avem privilegiul de a împărtăși această iubire cu prietenii, vecinii și străinii aflați în nevoie.

Întreabă-L pe Dumnezeu cum puteți tu și biserica ta să slujiți altora după cele Zece Zile de Rugăciune. În timp ce lucrați la organizarea activităților de slujire, evitați să lăsați ca aranjamentele să vă distragă atenția de la rugăciune. “Efortul personal pentru alții trebuie să fie precedat de multă rugăciune în taină; pentru că este nevoie de o mare înțelepciune pentru a înțelege știința salvării sufletelor. Înainte de a comunica cu oamenii, vorbiți cu Domnul Hristos. La tronul harului ceresc obțineți o pregătire pentru slujirea oamenilor” (Rugăciunea, p. 313).


Colaborator principal pentru temele de rugăciune zilnică: Dr. Mark A. Finley

Materiale pregătite de Asociația Ministerială, Conferința Generală a Adventiștilor de Ziua a Șaptea.

Traducere și adaptare: Adina Păltineanu

Textele biblice sunt preluate din traducerea Cornilescu

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.