Buna Vestire

Pentru anul 2020, Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea Brașov „Maranatha” și-a propus să continue proiectul început în 2019 prin care serviciul divin principal a fost transformat într-un program continuu de proclamare a Evangheliei, programul fiind adaptat pentru a fi relevant oaspeților bisericii.

Conferințele biblice din anul 2019 au fost susținute de pastorii Ștefăniță-Marian Poenariu, Adalbert Orban, Marius Mitrache, Alexandru Dobrin, Ionuț Croitoru, Adrian Istrate, Daniel Toma, Edmond Lucaciu, Emilian Niculescu, Mihai Miron și Gabriel Radu cărora le mulțumim într-un mod special. Mulțumim de asemenea prezbiterilor bisericii și tuturor celor care s-au mobilizat pentru a susține acest proiect!

Proiectul pentru anul 2020 va începe în luna ianuarie cu prezentări biblice despre „Buna Vestire”. Acestea vor fi susținute de prezbiterii Oswald Prisăcaru și Eugen Solzaru, precum și de pastorii Ștefăniță Poenariu și Alexandru Dobrin. Programul evanghelistic va continua cu serii de prezentări susținute de pastorul Ștefăniță-Marian Poenariu (luna februarie), familia Adrian și Alina Lupu (luna martie), pastorul Adalbert Orban (luna aprilie), pastorul Norel Iacob (luna mai), și profesorul Florin Lăiu (luna iunie). În anumite ocazii, sâmbăta după-amiaza, aceștia vor participa la un „Schimb de vorbe” – un alt proiect al bisericii – dezbateri interesante despre aspecte relevante ale creștinismului de astăzi.

Prezentările vor putea fi urmărite pe paginile de YouTube și Facebook ale bisericii, precum și pe site-ul http://adventistbrasov.ro

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.