ASi România 2018 – 10 noiembrie – concert

Într-un colaj de momente muzicale cu scurtele intervenții ale invitaților la Convenția ASI România, s-a desfășurat concertul din seara aceasta. Publicul format din tineri, adulți, și pe ici colo și câțiva peri albi, toți la un loc, s-au bucurat de o seară a închinării. Așa s-a încheiat încă o sesiune a Convenției Naționale ASI România pe anul 2018. Urmează ca mai departe proiectele prezentate să fie suținute, iar beneficiarii lor să se potă bucura de împreuna simțire din partea celor de lângă ei. Dumnezeu să fie cu ei, și să fie și cu noi.

 

 

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.