8. Joi – Săptămâna De Rugăciune

Un avertisment iubitor din partea lui Dumnezeu

A treia solie îngerească

Domnul Și-a exprimat preocuparea deosebită pe care o are pentru ființele omenești greșite prin predicarea Evangheliei veșnice, prin apelul pe care-l face de a se întoarce la El (prima solie) și prin avertismentul cu privire la evanghelia falsă a Babilonului (solia celui de-al doilea înger). Acum, inima lui Dumnezeu se deschide din nou, avertizând omenirea cu privire la soarta celor care se identifică cu balaurul, cu speranța că vor asculta și vor alege să-i fie loiali Mielului. Acest mesaj ne conduce la judecata finală și la rezolvarea conflictului cosmic prin intermediul Mielului.

AVEM DE ALES

Limbajul și imaginile folosite în cea de-a treia solie îngerească (Apocalipsa14:9-11) li se par unora incompatibile cu Evanghelia creștină. Doar abordarea acestui mesaj din perspectiva dragostei care se jertfește a Mielului va dezvălui adevăratul scop al mesajului.

LOIALITATE

Cea de-a treia solie îngerească se concentrează asupra uneia dintre cele mai importante întrebări pe care oamenii le au de înfruntat: Cui datorăm loialitatea noastră deplină? Aceasta presupune existența unui conflict în care, indiferent de implicarea noastră, trebuie luată o poziție de o parte sau de alta. Ezitarea în luarea unei decizii înseamnă alegerea părții greșite! Există doar două opțiuni: Mielul și heruvimul căzut. În conflictul acesta nu există ideea de a ne fi credincioși nouă înșine.

Conceptul de loialitate pe care-l descoperim aici este foarte profund, pentru că identitatea obiectului față de care suntem loiali se va reflecta apoi în caracterul nostru. Acesta este mesajul transmis prin ideea de purtare a numelui și a semnului fiarei (Apocalipsa 14:9,11). Credincioșia față de heruvimul căzut lasă o amprentă vizibilă asupra vieților noastre. Să purtăm numele fiarei înseamnă să ne identificăm cu planurile și ambițiile heruvimului căzut, să îi aparținem. Ideea de apartenență este foarte clar exprimată prin semnul fiarei. Un semn al loialității pe mână sau pe frunte este vizibil pentru toți oamenii, amintindu-le că persoana respectivă aparține heruvimului căzut (Exodul 13:9). Semnul este un simbol pentru autoritatea obiectului față de care suntem loiali.

Cei răi vor avea parte de mânia lui Dumnezeu neamestecată cu milă – nu va mai fi timp de pocăință.

Dacă ne uităm la istoria creștinismului apostat și căutăm un simbol al autorității care să exprime loialitatea unei persoane în acest conflict, ajungem cu siguranță la ziua de duminică. Pretenția de a avea putere de a schimba legea lui Dumnezeu este de neîntrecut. Autoritatea lui Dumnezeu care a înființat Sabatul zilei a șaptea ca zi de odihnă și închinare a fost redusă la tăcere de vocea unui om care a schimbat Sabatul în duminică. Legea lui Dumnezeu va juca un rol major în conflictul final. Observați legătura dintre închinare și semnul fiarei din Apocalipsa 14:9: „Dacă se închină cineva fiarei (…) și primește semnul ei.”1 Aceste două elemente sunt de nedespărțit. Pentru că duminica este o zi de închinare, păzirea ei este în același timp un act de închinare. Astfel sunt călcate două porunci, prima și cea de-a patra. Duminica devine o contrafacere a Sabatului, care reprezintă un semn al autorității sfințitoare a lui Dumnezeu.

VIN ȘI FOC

Soarta celor nelegiuiți constă în experimentarea mâniei lui Dumnezeu. Ne lovim aici de subiectul dificil al unui Dumnezeu mânios, așa cum este denumit de unii oameni. Ioan încearcă să explice ce înseamnă, folosind metaforele vinului, focului și pucioasei. Aceste imagini sunt folosite în Vechiul Testament pentru a descrie judecata lui Dumnezeu împotriva dușmanilor Săi (Ieremia 25:15-28; Psalmii 11:6; Geneza 19:24). Limbajul este simbolic, pentru că mânia lui Dumnezeu nu este în mod literar băută dintr-un pahar. În acest caz, pentru a înțelege comparația, este foarte important să vedem ce fel de vin vor bea cei nelegiuiți. Vinul acesta nu era amestecat cu apă (așa cum se obișnuia), ba chiar puterea lui de a otrăvi era accentuată prin folosirea unor condimente (Apocalipsa 14:10). Cei răi vor avea parte de mânia lui Dumnezeu neamestecată cu milă – nu va mai fi timp de pocăință (Apocalipsa 22:11).

A doua metaforă este focul și pucioasa. Cei nelegiuiți vor fi chinuiți cu foc și pucioasă sau cu o „pucioasă aprinsă”. Metafora aceasta compară experiența mâniei lui Dumnezeu cu durerea pe care cineva o are când pucioasa aprinsă atinge trupul nostru. Mânia lui Dumnezeu este o experiență dureroasă. Metafora aceasta se bazează și pe faptul că ceea ce este distrus prin foc nu poate fi recuperat; este distrus pentru totdeauna. Ideea transmisă este că mânia lui Dumnezeu va avea ca rezultat distrugerea definitivă a celor răi, numită și moartea a doua (Apocalipsa 20:6,14). Focul este veșnic în sensul că ceea ce arde este distrus pentru totdeauna; arde până nu mai rămâne nimic (Isaia 34:9,10; Iuda 7). Pentru că cei nelegiuiți experimentează moartea a doua, ei nu vor avea parte de odihnă.

SUFERINȚA LUI HRISTOS

Moartea dureroasă și definitivă a celor nelegiuiți este un lucru pe care nici măcar nu putem încerca să ni-l imaginăm, pentru că nimeni nu a trecut încă prin această experiență. Singura excepție este Isus Hristos, iar El a făcut-o pentru ca noi să scăpăm de ea. În timpul judecății finale, nimeni nu ar trebui să experimenteze moartea a doua; sau cel puțin nu există cu adevărat un motiv pentru asta. O viziune hristocentrică a judecății finale trebuie să lege acest eveniment de judecarea lui Hristos de pe cruce. Acolo El a luat asupra Sa judecata acestei lumi (Ioan 12:31), ca jertfă de ispășire, El a purtat păcatele lumii (Ioan 1:29) și a băut din cupa mâniei lui Dumnezeu față de omenirea păcătoasă (Ioan 18:11), pentru ca cei ce-și pun credința în El ca Mântuitor să nu piară, ci să aibă viața veșnică (Ioan 3:16). Pe cruce, El a suferit botezul cu foc și a zis: „Mi-e sete” (Ioan 19:28). Dumnezeirea a suferit și ea împreună cu El pe cruce. „Dumnezeu a suferit împreună cu Fiul Său, așa cum numai o Ființă divină putea suferi, pentru ca lumea să fie împăcată cu El.”2 Durerea sfâșietoare pe care a simțit-o nu a fost atât de mult de natură fizică, ci a fost o durere sufletească izvorâtă din despărțirea de Tatăl (Matei 27:46). La judecata finală, cei nelegiuiți vor resimți ceva asemănător, dându-și seama că vor fi despărțiți de Dumnezeu pentru veșnicie.

CONCLUZIE

Lupta dintre bine și rău are în centru loialitatea. Avertismentul din partea lui Dumnezeu pare amenințător din cauza gravității situației pe care oamenii o vor avea de întâmpinat. Transparența Sa ne descoperă o inimă îndurerată, pentru că Dumnezeu nu dorește ca făpturile Sale să moară. Limbajul folosit poate fi comparat cu un semn care îi avertizează pe oameni cu privire la un pericol de moarte care este înaintea lor. Dumnezeu cunoaște acest lucru pentru că El Însuși, împreună cu Fiul Său au trăit această experiență pe cruce. Între timp, suntem ambasadori ai lui Dumnezeu care îi invită pe oameni să aleagă să fie de partea Mielului care ne-a împăcat cu Dumnezeu.Note de subsol: 1 Cu excepția cazurilor când se specifică altceva, citatele din Biblie sunt luate din versiunea Cornilescu. 2 Ellen G. White, God’s Amazing Grace (Washington, D.C.: Review and Herald Pub. Assn., 1973), p. 161.

Întrebări pentru meditație

1. De ce se concentrează Biblia atât de mult asupra distrugerii celor răi și a răului?

2. Cum ne ajută imaginea pe care o avem despre Dumnezeu să înțelegem mai bine judecata? Ce putem face pentru a le prezenta o imagine deplină a caracterului lui Dumnezeu oamenilor care se luptă cu imaginea unui Dumnezeu plin de mânie?

3. Cum putem explica cel mai bine „mânia lui Dumnezeu” în contextul planului de mântuire?

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.