5. Luni – Săptămâna De Rugăciune

Pocăință și judecată

Evanghelia veșnică din prima solie îngerească

Predicarea Evangheliei veșnice ne conduce la un apel făcut către oameni de a trece de partea lui Dumnezeu în conflictul cosmic (Apocalipsa 14:7). Dumnezeu respectă libertatea tuturor și invită pe fiecare în parte să răspundă în mod liber planului Său. Această decizie deosebit de importantă va determina destinul veșnic al oricărei persoane. Chemarea aceasta se aseamănă cu chemarea unui părinte care, simțind cum copilul este pe punctul de a lua o decizie greșită, ar face orice-i stă în putință pentru a-l convinge să nu ia această decizie. Apelul vine din inima unui Dumnezeu iubitor.

UN APEL GLOBAL

Măreția acestei decizii este exprimată prin folosirea a trei verbe la modul imperativ: „Temeți-vă de Dumnezeu”, „dați-I slavă” și „închinați-vă Lui”. În continuare le vom discuta pe fiecare în parte în detaliu.

„TEMEȚI-VĂ DE DUMNEZEU”

Frica ne poate da imboldul de a face ceva pentru a evita pericolul care a generat-o. În Scriptură vedem că prezența lui Dumnezeu poate genera frică. Cine nu ar tremura în prezența unui Dumnezeu care Se descoperă printr-o slavă de nepătruns, un Dumnezeu care face ca natura să tremure și să se retragă dinaintea Lui?! Oamenii se tem pentru viața lor, dar nu pentru că Dumnezeu îi amenință cu moartea, ci pentru că își dau seama că acea experiență este atât de intensă încât se tem că nu vor supraviețui (Exodul 20:19). Dumnezeul de neasemuit Se apropie de făpturile Sale, dorind să le fie Dumnezeu. Prin urmare, acea frică manifestată prin tremurat și groază îi atrage către Sine în uimire, o uimire exprimată printr-o supunere plină de recunoștință față de El, prin închinare și prin părtășie cu Cel care este Viața întruchipată (Deuteronomul 5:26,27). Aceasta este adevărata teamă plină de reverență pentru Dumnezeul Creator și Mântuitor (Exodul 20:1; Apocalipsa 4:10,11; 5:8,9).

Judecata, în principiu, este o căutare legală după adevăr.

Cea mai bună paralelă pentru apelul de a ne teme de Dumnezeu (Apocalipsa 14:7) este Eclesiastul 12:13,14. 1. Imperativul este folosit în ambele pasaje („temeți-vă de Dumnezeu”), arătând că este o problemă urgentă. 2. Apelul este universal, adresându-se oricui („aceasta este datoria oricărui om” [Eclesiastul 12:13]; „s-o vestească locuitorilor pământului” (Apocalipsa 14:6). 3. Teama de Dumnezeu este legată de judecată („Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată” [Eclesiastul 12:14]; „a sosit ceasul judecății Lui” [Apocalipsa 14:7]). 4. Teama de Dumnezeu este asociată cu păzirea poruncilor („Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui” [Eclesiastul 12:13]; „sfinților, care păzesc poruncile lui Dumnezeu” [Apocalipsa 14:12]).

Primul înger îi cheamă de urgență pe oameni să facă din acest Dumnezeu glorios Dumnezeul lor personal și să își exprime „teama” de El (sau „reverența”) prin supunere față de voința Sa iubitoare. Alternativa este de a se teme/supune balaurului pentru a scăpa de la moarte (Apocalipsa 13:15), însă doar „Cel Viu” a murit și acum este „viu în vecii vecilor.” Doar Mielul junghiat poate să păstreze viața (Apocalipsa 1:18).

„DAȚI-I SLAVĂ”

Oamenii sunt chemați să lase de-o parte mândria și în schimb să-I dea slavă și glorie lui Dumnezeu. Îngerul ne arată cum pot oamenii, cufundați într-un conflict cosmic în care dragostea și dreptatea lui Dumnezeu au fost puse sub semnul întrebării, să-I aducă slavă. Fraza „să-I aducă slavă” este folosită în Biblie în contextul judecății, pentru a recunoaște păcătoșenia oamenilor și judecata dreaptă a lui Dumnezeu. În acest caz, fraza aceasta este o mărturisire a vinovăției (Iosua 7:19) și/sau o exprimare a pocăinței (Ieremia 13:16; 1 Samuel 6:5).

În Apocalipsa, a-I da slavă lui Dumnezeu descrie în primul rând ceea ce are loc în ceruri, unde ființele cerești declară într-un glas că Dumnezeu este vrednic de a primi slava pentru că El este Creator (Apocalipsa 4:9-11) și, prin Miel, Răscumpărător (Apocalipsa 5:9-13). În al doilea rând, oamenilor li se poruncește să-I aducă slavă lui Dumnezeu aici pe pământ (Apocalipsa 11:13; 14:7; 16:9). În al treilea rând, la finalul conflictului cosmic, toți îi vor da slavă lui Dumnezeu (Apocalipsa 19:7; cf. Apocalipsa 5:13). Pe pământ, oamenii nu sunt dispuși să recunoască faptul că sunt păcătoși și că El este un Dumnezeu drept și iubitor. Apelul acesta ar trebui să ajungă la toți, căci unii dintre ei vor fi martori la dezlănțuirea forțelor naturii și vor „da slavă lui Dumnezeu”; ei vor recunoaște faptul că sunt păcătoși și că judecățile lui Dumnezeu sunt drepte (Apocalipsa 11:13; 10:8,9).

ÎNCHINARE ȘI JUDECATĂ

Apelul de a-L accepta pe Dumnezeul măreț al Bibliei ca Dumnezeu personal (de a ne „teme” de El) și de a ne mărturisi păcătoșenia, recunoscând dreptatea și dragostea lui Dumnezeu, apare în contextul veștii că „a venit ceasul judecății Lui” (Apocalipsa 14:7). Judecata, în principiu, este o căutare legală după adevăr. Atunci când forțele răului au atacat integritatea caracterului iubitor al lui Dumnezeu, o crimă de proporții cosmice a avut loc, însă la judecata finală Numele Lui va fi absolvit de orice acuzație. Cei nelegiuiți au răspândit amăgirea balaurului, însă judecata va da pe față greșeala lor. Acesta este ceasul când oamenii trebuie să se teamă de Dumnezeu și să-I dea slavă.

Judecata finală este o doctrină creștină. Conform Bibliei, judecata finală constă în trei etape. Prima etapă este judecata preadventă din ceruri, unde viața copiilor lui Dumnezeu este cercetată pentru a vedea dacă au rămas fideli credinței declarate față de Miel (ex: Daniel 7:8-10,13,22; Romani 2:5,6; 1 Corinteni 3:8; 2 Corinteni 5:10; Efeseni 6:8). Dumnezeu va veni să-Și salveze poporul, nu să-l judece (Evrei 9:28).

Creștinii care cred în nemurirea sufletului cred și ei într-o judecată preadventă. Judecarea sufletului nemuritor are loc atunci când sufletul moare; în acel moment, destinul veșnic este hotărât în mod legal. Biblia respinge doctrina nemuririi sufletului și arată că omul „se odihnește” în Domnul până când El va reveni. În al doilea rând, se va face o judecată după mileniu, când forțele răului și susținătorii lor vor sta înaintea tronului lui Dumnezeu (Apocalipsa 14:10; 20:11,12), care este urmată de cea de-a treia etapă a judecății, cea executivă (Apocalipsa 20), când Universul va fi curățat de păcat. Acest eveniment deosebit de glorios a fost ilustrat în Vechiul Testament prin Ziua Ispășirii, indicând spre momentul („ceasul”) din istorie când procesul de judecată va începe în ceruri, conform calendarului divin, în anul 1844 (Daniel 8:14; cf. Apocalipsa 11:19; 14:7). Pentru că trăim în ziua antitipică a ispășirii, trebuie să facem apel la oameni să se teamă de Dumnezeu și să-I dea slavă.

CONCLUZIE

Dumnezeul glorios și transcendent al Bibliei vrea să fie Dumnezeul nostru, însă decizia ne aparține. Judecata finală va arăta că, prin crucea lui Hristos, Dumnezeu Și-a manifestat iubirea infinită salvând păcătoși ca noi. Acum, noi suntem cei care hotărâm dacă ne temem de Dumnezeu și Îi dăm slavă, trecând de partea Mielului în conflictul cosmic.

* Cu excepția cazurilor când se specifică altceva, citatele din Biblie sunt luate din versiunea Cornilescu.

Întrebări pentru meditație

1. Cum putem lega mesajul despre judecată al celor trei îngeri din Apocalipsa cu povestea de iubire din evanghelii?

2. Cum Îi putem „da slavă lui Dumnezeu” în viața noastră de zi cu zi?

3. De ce este promisiunea judecății divine un mesaj plin de speranță într-o lume care este guvernată de ambiție, păcat și rău?

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.