11. Sabat după-amiază – Săptămâna De Rugăciune

Tabloul celor trei solii îngerești

GEORGEL PÎRLITU

MESAJUL CELOR TREI SOLII ÎNGEREȘTI

Cele trei solii îngerești sunt ca un tablou, ca o pictură de o complexitate rară. Îngeri, teamă, slavă, judecată, închinare, Creator, Babilon, necurăție, fiară, icoană, mânie, Dumnezeu, chin, pucioasă, Miel și fum sunt doar câteva din „culorile” care compun complexitatea acestui tablou. Despre fiecare dintre aceste „culori” se pot scrie sute de pagini, dar oricât de mult s-ar scrie nu ar fi de ajuns, pentru că multe din acestea transcend lumea, timpul și spațiul în care noi trăim.

Dumnezeu, care a pictat tabloul celor trei solii îngerești, a ales cele mai speciale culori pentru ca cel care „privește” să fie impresionat și câștigat de partea Lui. Este o perfectă îmbinare de subiecte pe care doar o minte infinită o putea crea. În acest tablou îl găsim pe Dumnezeu, pe diavol, pe om, binele și răul, adevărul și minciuna, precum și binecuvântările ascultării și consecințele neascultării.

Cu toate acestea, cele mai dominante „culori” sunt dragostea și dreptatea lui Dumnezeu, pentru că cele trei solii îngerești sunt fundamentate pe acestea, ambele fiind caracteristici de bază ale naturii Sale divine. Când Dumnezeu i-a spus lui Adam: „Poți să mănânci, după plăcere, din toți pomii din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el vei muri negreșit” (Geneza 2:16-17), bunătatea și dreptatea lui Dumnezeu se împleteau în acțiune. În bunătatea Lui, Dumnezeu pune la dispoziția lui Adam toate binecuvântările grădinii, iar în dreptatea Lui, El îl informează din ce pom nu trebuiau să mănânce. În același fel, dragostea și dreptatea lui Dumnezeu sunt temelia mesajului celor trei solii îngerești.

MESAJUL ȘI ASUMAREA UNEI POZIȚII

Acest mesaj vizează fiecare persoană și cere asumarea unei poziții, pentru că Dumnezeu știe că, în lupta dintre bine și rău în care omul este implicat de peste șase mii de ani, nimeni nu poate fi neutru. Nu doar că nu poate fi neutru, dar nu poate sta „cu mâinile în sân”, în sensul că o poziție de neutralitate nu este totul. Aceasta înseamnă că omul nu doar va alege de partea cui să stea, dar va alege și de partea cui să lupte. Omul va lupta fie de partea binelui, fie de partea răului.

Ne putem gândi la poporul evreu din timpul Domnului Hristos, care a trăit în contextul în care lupta dintre bine și rău era la cea mai înaltă intensitate. Acest popor nu doar că a ales de partea cui să stea, dar a ales de partea cui să lupte. Priviți-l ridicându-L cu brutalitate din Ghetsimani. Priviți-l cum Îl umilește în curtea de afară. Priviți-l cum strigă: „Răstignește-L!” Priviți-l bătându-I fără milă cuie în mâini și picioare. Fără să conștientizeze ce se întâmplă, poporul care sute de ani L-a așteptat pe Mesia, când Acesta a venit, în loc să-L primească, Îl răstignește.

Ce gând înfricoșător este acesta! Să ajungi să lupți împotriva binelui pe care l-ai propovăduit o viață întreagă? Să lupți împotriva Evangheliei? Să lupți de partea Babilonului? Să lupți de partea fiarei? Este posibil? Sigur. Pentru că cele trei solii îngerești, ca oricare altă solie a lui Dumnezeu, presupun asumarea unei poziții prin înrolarea într-una din cele două tabere.

ESTE ATÂT DE UȘOR SĂ PROPOVĂDUIM EVANGHELIA, DAR …

Este atât de ușor să propovăduim solia primul înger, care gravitează în jurul Evangheliei, dar fără să avem spiritul acesteia. La întrebarea Domnului Hristos: „Ce este scris în Lege? Cum citești în ea?”, tânărul bogat a oferit un răspuns magistral: „Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta … și pe aproapele tău ca pe tine însuți.” Ce bine sună această declarație! Este ca o simfonie care înalță. Privindu-l pe tânăr prin prisma acestui răspuns nu putem fi decât încântați, dar citind continuarea relatării biblice, perspectiva se schimbă. Când Isus a ieșit din zona teoretică și s-a îndreptat spre zona practică vorbindu-i despre săraci, tânărul a plecat. Nu doar că a plecat, dar a plecat foarte întristat, pentru că dimensiunea practică a poruncilor nu făcea parte din experiența lui de viață.

Pentru că tânărul era blocat în zona teoretică, Isus îi vorbește despre omul căzut între tâlhari, relatare care nu se referea la o pildă, ci la un fapt real. Un om bătut, jefuit și lăsat să moară putea să declanșeze în mintea acestui tânăr mecanismele necesare schimbării. Cu toate că a înțeles răspunsul la întrebarea: „Cine este aproapele meu?”, tânărul preferă să rămână la frumoasa teorie pe care o cunoștea din copilărie, fără să încerce primii pași în dimensiunea practică.

Deoarece aceeași capcană ne amenință și pe noi, cuvintele inspirației sunt potrivite și astăzi: „El a arătat că aproapele nostru nu înseamnă doar cel care face parte din biserica noastră sau împărtășește credința noastră. Acest fapt nu are nicio legătură cu rasa, culoarea sau deosebirea de clasă socială. Aproapele nostru este orice persoană care are nevoie de ajutorul nostru. Este fiecare suflet lovit și rănit de vrăjmaș. Aproapele nostru este orice om care Îi aparține lui Dumnezeu.” – Parabolele Domnului Hristos, p. 156

ESTE ATÂT DE UȘOR SĂ PROPOVĂDUIM CĂDEREA BABILONULUI, DAR …

Este atât de ușor să propovăduim căderea Babilonului, dar noi să hrănim și să propovăduim idei confuze cu privire la adevăr. Trăim o perioadă de libertate, o perioadă în care ne putem exprima părerile și credința fără teama pe care o aveam altă dată. În acest context favorabil exprimării libere, idei străine de adevăr sunt promovate mai ușor ca niciodată până acum. Oricine dorește să vorbească, sau să scrie în spațiul public o poate face cu mare ușurință. În acest fel, idei care altădată nu aveau nicio căutare penetrează astăzi biserica. Idei despre Duhul Sfânt, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Spiritul Profetic, Sfânta Scriptură și multe altele sunt prezentate ciuntit, sau după propria înțelegere.

Nu discutăm acum despre sinceritatea celor care transmit aceste idei, ci despre impactul acestora asupra celor de lângă noi, sau chiar asupra noastră. Sinceritatea nu va micșora cu nimic consecințele unei idei greșite. Dacă în mod sincer, dar greșit îndrum o persoană să călătorească spre nord pentru a găsi Bucureștiul, aceasta va ajunge în Ploiești, nu în București, în ciuda sincerității mele. Cât de important este ca, înainte de a transmite informații „noi” cu statut de „adevăr prezent”, să verificăm busola, care a fost și va rămâne Sfânta Scriptură.

Noi suntem cei trei îngeri care trebuie să colaboreze cu îngerii.

Iată ce spune Ellen G. White în legătură cu ideile greșite pe care poporul evreu le avea cu privire la Mesia, idei care îi afectaseră chiar și pe ucenici: „Așteptările lor după un Mesia care să pună mâna pe tronul și puterea împărătească, în conformitate cu dorinţele oamenilor, îi duseseră la rătăcire. Aceasta nu s-ar fi potrivit cu o dreaptă înţelegere a coborârii Lui de la poziţia cea mai înaltă la poziţia cea mai de jos pe care ar fi putut să o ocupe. Hristos dorea ca ideile ucenicilor Săi să fie curate și adevărate în toate privinţele. Ei trebuiau să înţeleagă pe cât era cu putinţă toate cele privitoare la paharul suferinţelor ce-I fusese rânduit. El le arătă că lupta îngrozitoare pe care ei nu o puteau încă pricepe era împlinirea unui legământ încheiat încă înainte de întemeierea lumii.” – Hristos, Lumina lumii. p. 465

Ideile greșite au un impact negativ nu doar asupra celor din jur, ci și asupra celor care le transmit. Un argument în acest sens este cazul saducheilor, care aveau idei greșite cu privire la Dumnezeu. Despre aceștia, Ellen G. White scrie: „Ideile lor despre Dumnezeu le influenţau caracterul. După concepţia lor, El n-avea niciun interes faţă de om și, ca urmare, nici ei nu aveau vreo consideraţie unul faţă de altul, ci erau foarte dezbinaţi.” – Hristos, Lumina lumii, p. 345

ESTE ATÂT DE UȘOR SĂ PROPOVĂDUIM ÎMPOTRIVA FIAREI ȘI ICOANEI EI, DAR …

Este atât de ușor să propovăduim împotriva fiarei și a icoanei ei, dar devotamentul nostru față de Dumnezeu să nu fie unul total.

Pentru a înțelege această realitate, ne putem gândi la David, care este revoltat de întâmplarea cu mielușeaua, în vreme ce tocmai el se făcea vinovat de același păcat.

Ne mai putem gândi la evenimentul petrecut în Valea Dura, acolo unde avea loc recunoașterea oficială a unui nou dumnezeu. Era vorba despre o procesiune bine cunoscută de popor, care era obișnuit cu inventarea de noi dumnezei. La un anumit semnal transmis de instrumente, miile de persoane trebuiau să se plece pe genunchi înaintea chipului înălțat. Deoarece în mulțime se aflau și evrei care nu se închinau la chipuri cioplite, turnate sau pictate, a fost construit un cuptor pentru a-i speria. La semnalul dat, poporul s-a grăbit să se plece pe genunchi. Doar trei tineri rămân drepți ca brazii.

Ceea ce este trist este faptul că în Valea Dura nu se aflau doar trei evrei, ci mii de evrei care, de frică, s-au plecat pe genunchi. Poate că unii dintre aceștia, înainte de a se da semnalul, au aruncat jos o piatră și la semnal s-au plecat să ridice piatra de jos, nu ca să se închine chipului. În acest fel, nu călcau nici porunca împăratului, nici porunca lui Dumnezeu.

Un devotament de 99,99% se pare că este problema celor aproximativ două miliarde de persoane care compun creștinismul de azi. Îl ascultăm pe Dumnezeu în toate, dar doar într-un punct unde nu se potrivește cu modul nostru de gândire ne permitem să procedăm altfel.

MESAJUL ȘI TRANSMITEREA LUI

Este foarte interesant faptul că Dumnezeu este preocupat nu doar de mesajul celor trei solii îngerești, ci și de transmiterea lui. Dumnezeu nu s-a mulțumit doar să conceapă acest mesaj, ci s-a îngrijit ca acesta să fie transmis. Cât îl ajută pe bolnav faptul că pe biroul unui medic există o rețetă pentru boala lui dacă aceasta nu ajunge la el? Nu îl ajută cu nimic. În același fel, Dumnezeu vrea ca aceste solii să ajungă la oameni.

În tabloul celor trei solii îngerești, Dumnezeu a scos în evidență transmiterea mesajului folosindu-se de trei îngeri. Aceștia nu reprezintă îngerii care locuiesc în preajma tronului lui Dumnezeu, ci ne reprezintă pe noi. Este adevărat că de-a lungul istoriei Dumnezeu a folosit îngeri pentru transmiterea mesajului, dar acestea au fost ocazii excepționale. Nu acesta este modul obișnuit al lui Dumnezeu de a transmite mesaje către oameni. Dacă ne gândim la chemarea lui Moise, a profeților, a apostolilor, este ușor să înțelegem că Dumnezeu obișnuiește să transmită mesaje oamenilor folosindu-se de oameni.

Frumos exprimă inspirația acest mare adevăr: „Noi trebuie să fim împreună-lucrători cu îngerii cerești pentru a-L prezenta lumii pe Isus. Cu o ardoare aproape nerăbdătoare, îngerii ne așteaptă să conlucrăm cu ei, deoarece omul trebuie să fie mijlocul prin care să comunice cu omul. Și atunci când ne predăm lui Hristos cu devotament, din toată inima, îngerii se bucură că pot să vorbească prin glasul nostru, pentru a descoperi iubirea lui Dumnezeu.” – Hristos, Lumina lumii, p. 163

Întrebări pentru discuție:

1. Cum putem avea spiritul Evangheliei?

2. Cum putem lupta împotriva Babilonului spiritual?

3. Cum putem fi devotați lui Dumnezeu 100 %?

4. De ce vrea Dumnezeu ca noi să fim mesagerii Săi?

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.