10 Zile de Rugăciune

Bine ați venit la ediția 2021 a celor Zece Zile de rugăciune! Credem că rugăciunea este într-adevăr locul de naștere al redeșteptării! Dumnezeu a făcut atât de multe minuni în anii trecuți atunci când L-am căutat împreună cu post și rugăciune. Duhul Sfânt a lucrat convertiri, pasiune reînnoită pentru evanghelizare, biserici redeșteptate și a vindecat relații.

Tema acestui an: Căutând redeșteptarea

În acest an, te invităm să cauți redeșteptarea prin puterea Duhului Sfânt în timpul celor Zece Zile de Rugăciune. În timp ce te rogi cere pentru tine împlinirea făgăduinței lui Dumnezeu către Zorobabel: „Nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu”, spune Domnul oștirilor” (Zaharia 4,6). Cu alte cuvinte, „Ceea ce plănuiești nu va reuși nici prin puterea unei armate, nici prin puterea omenească; ci mai degrabă, Duhul Meu o va îndeplini! Eu, Domnul Dumnezeul Atotputernic, promit acest lucru” (tradus de Helmut Haubeil din versiunea germană Hoffnung fuer Alle).

Dumnezeu vrea să facă lucruri incredibile în viețile și bisericile noastre astăzi. Planurile Lui depășesc cu mult propriile noastre capacități și numai printr-o legătură constantă cu El prin rugăciune putem îndeplini sarcina pe care El a pregătit-o. El ne spune: „Cheamă-Mă, şi-ţi voi răspunde şi îţi voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse, pe care nu le cunoşti.” (Ieremia 33,3).

Vino împreună cu noi să ne rugăm pentru redeșteptare și pentru revărsarea promisă a Duhului Sfânt. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și veți vedea cum el va deschide ferestrele cerurilor!

Teme zilnice de rugăciune

Pentru fiecare din cele zece zile (06 – 16.01.2021) a fost pregătită o temă. Aceasta include un pasaj Biblic, un devoțional, texte din Biblie pe baza cărora să ne rugăm, sugestii pentru rugăciune, imnuri pe care să le cântăm. Vă recomandăm să aveți câte un exemplar al temei pentru fiecare participant, ca fiecare să poată urmări în timpul întâlnirilor de rugăciune.

Bisericile din toată lumea se vor uni în rugăciune pentru tema fiecărei seri. Alăturați-vă lor în rugăciune folosind versetele din Scriptură, citatele și sugestiile de rugăciune ale fiecărei teme. Cu toate acestea, nu simțiți că trebuie să vă grăbiți prin întreaga listă de sugestii. Eventual vă puteți împărți pe grupe mici care să se roage pentru diferite puncte de pe listă.

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.