Transylvania International School

Conceptul Transylvania International School este explicat de profesorii și copiii care au pornit împreună pe drumul excelenței în educație. Valorile noastre, felul în care ne raportăm la copii, traseul pe care îl creionăm pentru începutul vieții lor – toate acestea sunt prezentate în clipul Transylvania International School.
Scrieți-ne un mesaj, dacă sunteți interesați de programa noastră. ☺️
#education #transylvaniainternationalschool #excellence

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.