Despre educație – Conferința Transilvania Sud

Ca adventiști de ziua a șaptea considerăm că educația are de a face nu doar cu acumularea de cunoștințe pentru o profesie sau cu pregătirea pentru viață în general, ci mai ales cu pregătirea pentru veșnicie, fiind văzută atât ca o datorie față de membrii bisericii cât și față de întreaga societate. Școlile adventiste urmăresc să atingă obiectivele de consacrare spirituală, conștiință de sine, integrare socială, responsabilitate civică, misiune și slujire mondială, bunăstare economică, toate acestea avându-L pe Hristos în centru.

Departamentul Educație își desfășoară activitatea în două mari direcții: instituțiile de învățământ adventiste și Olimpiada de cunoștințe biblice.

Pe teritoriul Conferinței Transilvania de Sud își desfășoară activitatea 8 grădinițe, 3 școli primare și gimnaziale și 2 licee. Cei peste 900 de copii au parte de suportul celor peste 90 de cadre didactice bine pregătite atât din punct de vedere spiritual, cât și profesional, mărturie fiind rezultatele foarte bune obținute la evaluările naționale.

Organizarea olimpiadei de cunoștințe biblice, cea de a doua direcție, oferă copiilor și tinerilor din biserică posibilitatea de a acumula cât mai multe cunoștințe din Sfânta Scriptură. Evaluările la nivel regional și național sunt mai mult decât o simplă testare, ele fiind ocazii de a întâlni tineri cu aceeași dorință de a-L cunoaște pe Dumnezeu.

În urmă cu mai bine de un secol, unul din vizionarii Bisericii Adventiste scria următoarele cuvinte cu privire la educație, gânduri care exprimă pe deplin viziunea noastră cu privire la aceasta:

„Ideile noastre legate de educație sunt prea înguste și superficiale. Se face simțită nevoia unei sfere mai largi, a unui țel mai înalt. Adevărata educație înseamnă mai mult decât urmarea unei anumite școli. Înseamnă mai mult decât pregătirea pentru viața care există acum. Ea are de-a face cu întreaga făptură și cu toată perioada în care îi este cu putință omului să trăiască. Este dezvoltarea armonioasă a puterilor fizice, mintale și spirituale. Îl pregătește pe elev pentru bucuria slujirii în această lume și pentru bucuria mai înaltă a unei slujiri mai largi în lumea care va veni. (Ellen G. White, Educație, p.13)

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.