Tabăra de Muzică – Zimți

Tabăra de Muzică, 28 august, Zimți

Departamentul de Muzică – Conferința Transilvania de Sud

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.