Festivalul Național al Fanfarelor (IV)

Festivalul Național al Fanfarelor – partea a IV-a

Sala Sporturilor, ora: 17
Tîrgu Mureș, 16 noiembrie 2019

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.