Festivalul Național al Fanfarelor (I)

Festivalul Național al Fanfarelor – partea I

Sala Sporturilor, orele: 9 – 10
Tîrgu Mureș, 16 noiembrie 2019

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.