Festival Instrumental

Festivalul instrumental de anul acesta, conform calendarului deja anunțat, va avea loc pe data de 2 martie la Biserica din Sărmașu, prin bunăvoința gazdelor, cărora le suntem profund recunoscători.

 

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.