Festival Instrumental

Festival Instrumental – Sarmasu 2019
Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea din Sărmașu, Județul Mureș, a găzduit o nouă ediție a Festivalului Instrumental, 2019. Numeroase grupuri din diferite zone ale Ardealului, au participat cu această ocazie, pregătite fiind pentru a încânta auditoriul. Unul dintre scopurile acestor ocazii este încurajarea activității muzicale, cu un progres evident în dreptul copiilor sau a tinerilor participanți de anul acesta, dar și stimualrea activității instrumentale, apropierea formațiilor, fiind un câștig pentru toți. Impactul unui asemenea program poate fi apreciat în mod concret și de cei care au participat la acest eveniment, sentimentul fiind unul motivator. Opinia juriului a fost una pozitivă și încujrajatoare în ceea ce privește progresul evident de la un an la altul al grupurilor participante.

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.