Festival Instrumental

Pe 2 martie, muzicieni și ansambluri instrumentale, și-au dat întâlnire la Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea din Sărmașu, unde orele dimineții de sâmbătă, dar și cele ale după amiezii, au fost nuanțate cu multă muzică de calitate.

La evenimentul organizat de Gabriel Dumitrescu, director al Departamentului de Muzică din cadrul Conferinței Transilvania de Sud, au participat grupuri de instrumentiști din mai multe zone și județe ale acesteia. Atât cei care au interpretat piesele muzicale, cât și cei care le-au ascultat, s-au bucurat de momentele deosebite create la acest eveniment.

 

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.