Festival Coral – Sibiu – Betel – 2.1

CORUL DE TINERET AL BISERICII ADVENTISTE BRAȘOV – BETEL Piesa: Cu Isus în astă lume Dirijor: Loredana Holobâcă La pian: Roberta Greavu Muzica: compozitor nescunoscut Textul: autor și traducător necunoscuţi

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.