Festival Coral – Sibiu – 9.1

CORUL BISERICII ADVENTISTE SIBIU Piesa: O, ce bucurie! Dirijor: Paul Gheorghiță La pian: Eduard Gheorghiță Muzica: compozitor necunoscut Textul: autor și traducător necunoscuți

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.