Festival Coral – Sibiu – 4.1

CORURILE REUNITE ALE BISERICILOR ADVENTISTE SFÂNTU GHEORGHE – JUDEȚUL COVASNA Piesa: Cânta-voi îndurarea Ta (Psalmul 89) Dirijor: Ioan Tajti La pian: Cristian Nițu Muzica: compozitor necunoscut Textul: autor și traducător necunoscuți

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.