Festival Coral – Herghelia 2018

În data de 12 mai, în Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea din Herghelia Sanatoriu, s-au întrunit 11 coruri din diferite regiuni ale Conferinței Transilvania de Sud, unde s-au interpretat cântări religioase aducând în felul acesta laudă lui Dumnezeu! Evenimentul a fost organizat de directorul Departamentului de Muzică, Gabriel Dumitrescu.

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.