Sărbătoarea Recoltei & Concert

Pe data de 12 octombrie a.c., membrii Bisericii Adventiste din Toaca s-au bucurat din nou de lucrurile bune și frumoase, așa cum numai Dumnezeu știe să le facă. Am admirat culorile vi și jucăușe ale fructelor și legumelor expuse în fața audienței, dar și momentele muzicale oferite de grupul vocal Christall Sound, în prezența gazdelor și a numeroși musafiri!

Filmări și editare: Edy Frandeș

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.