Nașterea lui Isus

Mesajul președintelui Bisericii Adventiste la nivel mondial, Ted Wilson, despre nașterea lui Isus Hristos în Betleem.

Dublaj: Edmond Lucaciu

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.