GAiN Europe 2018

În perioada 23 – 27 martie 2018, a avut loc în Spania / Canet / o întrunire în domeniul comunicării media, din cadrul Bisericii Adventiste. Peste 100 de persoane din peste 20 de țări au participat la această sesiune de prezentări. S-au făcut schimburi de idei și planuri noi pentru viitor. În reportaj, câteva reacții din partea participanților.

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.