Uncategorized

Precizări suplimentare necesare. Cu părere de rău, observăm o neînțelegere a demersurilor Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea de protejare în fața unor tentative de inducere în eroare a credincioșilor prin prezentarea unor proiecte independente, disidente, ca aparținându-i. Deși precizările oficiale pot fi privite ca nepotrivite, considerăm mult mai nepotrivită inducerea în eroare a credincioșilor de către persoane și grupuri care nu au legătură cu Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea.

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.