Articole, Series

Taine din Scripturi – Ediția 68

Bine ați venit la cea de-a 61-a sesiune a Conferinței Generale – ps Ted Wilson

Taine din Scripturi – Ediția 66

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.