Libertate Religioasă

Departamentul Libertatea Religioasă își desfășoară activitatea prin promovarea și apărarea libertății religioase și de conștiință ca drept fundamental al omului.

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.