Libertate Religioasă

Departamentul Libertatea Religioasă își desfășoară activitatea prin promovarea și apărarea libertății religioase și de conștiință ca drept fundamental al omului.

Conferință Științifică Internațională

Conferința Științifică Internațională

Conferința Științifică Internațională

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.