Familie, Misiunea Femeii

Familia puternică este fundamentul unei societăți funcționale. Fericirea se învață în familie. Scena primordială și decisivă a socializării timpurie este familia.

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.