Experiențe

Îngrijind pe alții – Bende Jutka

Evanghelia trăită – cu Ghiță Micoți

Viața din spatele unei tumori – Adrian Chiriac

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.