Articole, Cazuri Umanitare

Concert caritabil “Dăruind veți dobândi”

Al doilea Convoi Umanitar în Ucraina

”Alerg pentru mama”

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.