Pastori

SFÂNTU GHEORGHE A

Adresa: Sf. Gheorghe, str. Körösi Csoma Sándor nr. 10, CV, 520009

Biserici

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.